Categorii animale

Posibilitatea de gestiune comună a mai multor categorii de animale.

Aplicația Farm Manager funcționează pentru mai multe specii de animale de fermă și anume:

- Bovine

- Ovine

- Caprine

- Porcine

- Păsări

La meniul Categorii animale se pot introduce dacă aveți toate aceste specii pentru a configura o evidență comună.

Aplicația Farm Manager păstrează un istoric al tuturor evenimentelor legate de reproducție, producție, rasă, mișcare, număr produși obținuți, durata în zile a fiecărui stadiu, durata de exploatare și orice altă acțiune este consemnată din viața unui animal crescut în fermă.